โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม

ประกาศข่าวโรงเรียน

ประกาศเเจ้งผู้มีรายชื่อยื่นเอกสารเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิ๊กที่นี่
ประกาศเเจ้งผู้มีรายชื่อยื่นเอกสารเข้าเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิ๊กที่นี่
 
เเจ้งความประสงค์สมัครเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 https://www.asp.ac.th/regM1
เเจ้งความประสงค์สมัครเรียนโรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 https://www.asp.ac.th/regM4
 
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เเละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 

เเก้ไขล่าสุดโดย : Pawitporn Narathitiphan เวลาเเก้ไขล่าสุด : 2021-04-14 12:49:36

แสดงความยินดีนักเรียน

โรงเรียนอ่างศิลาพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

รายชื่อเวรรักษาราชการ

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนเมษายน

 Preview
 Download
File Size : 150.43359375 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Yingyod Lodhwan

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนมีนาคม

 Preview
 Download
File Size : 149.744140625 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Yingyod Lodhwan

รายชื่อเวรรักษาราชการประจำเดือนกุมภาพันธ์

 Preview
 Download
File Size : 150.033203125 KB
ผู้อัปโหลดไฟล์ : Yingyod Lodhwan